basisschool ‘t Beekje, Brussel

Category: architectuur, prijsvragen, scholen, studies

PROJECT

besloten prijsvraag nieuwbouw uitbreiding basisschool, 9 lokalen

DATUM

2007

OPDRACHTGEVER

Vlaams Bouwmeester/Het Gemeenschapsonderwijs, Brussel

About

Een voormalig kasteeldomein dat dienst doet als een groene campus met onderwijs voor zeer uiteenlopende leeftijdsgroepen spreekt tot de verbeelding. Nu de gebouwen van de kleuterafdeling van ‘t Beekje vervangen gaan worden bestaat de kans om met de nieuwe toevoeging het karakter van de plek te versterken.
De situatie pleit ervoor de nieuwbouw te concentreren in een compact gebouw dat zo gepositioneerd is dat zoveel mogelijk transparantie en doorzicht op het aanwezige groen ontstaat.
De principes die spreken uit het Pedagogisch Project en de Schoolvisie zijn zo krachtig dat zij wel de leidraad moesten vormen voor het architectonisch programma van eisen.
De combinatie locatie en programma leidde tot het concept van een helix-achtige cylinder. Een archetypisch vormconcept dat uiterst compact is en tegelijkertijd een tijdloos, universeel karakter heeft. Deze vorm verenigt maximale oriëntatie op de omgeving met de introverte intimiteit waaraan het collectief van de schoolgemeenschap behoefte heeft.
Inhoudelijk gezien is de helix een goede keuze. De school streeft in haar onderwijs betrokkenheid na met de medemens, de samenleving en de natuur. De organisatie van de plattegronden voorziet in een centrale positie van de polivalente ruimte. Deze ruimte vormt de kern van het leven binnen de school en daarmee de gemeenschap die de school vertegenwoordigt. De lokalen liggen hieromheen. De lokalen vormen een spiraal waarin per lokaal het geringe hoogteverschil van 25 centimeter wordt overbrugd.
De vorm en draagstructuur van het gebouw maken het mogelijk de indeling te variëren en nieuwe lokalen toe te voegen zonder de compactheid aan te tasten.
Zowel in de materialisatie als in de technische installaties is duurzaamheid de leidende gedachte geweest. Milieuvriendelijke, recyclebare materialen, een uitgekiend ventilatie- en verwarmingssysteem en een grote mate van flexibiliteit maken dat dit gebouw goed is voor het milieu, maar zeker ook voor de kinderen en hun docenten.