Centrum Stokhorst, Enschede

Category: stedenbouw, utiliteitsbouw, winkelcentra, woningbouw

PROJECT

uitbreiding winkelcentrum met appartementen en parkeervoorzieningen

DATUM

2005 - heden

opdrachtgever

Van Assen Projecten

About

Ten noordoosten van het centrum van Enschede ligt de uitbreidingswijk Stokhorst. In het hart daarvan, omsloten door de wijkontsluitingsweg de Brakerhorst, bevindt zich het buurtwinkelcentrum ‘Centrum Stokhorst’. De huidige bebouwing van overwegend kleinschalige drielaagse woningen in grijze betonsteen en een gedeeltelijk overdekte winkelpassage in een primaire kleurstelling kent weinig samenhang met de directe omgeving. De schaalsprong met de acht verdiepingen tellende Hortensiaflat is groot.

Voortbouwend op het conceptontwerp van T+T Design zijn hier 106 appartementen ontworpen boven in totaal 5200 m2 winkeloppervlakte. De woningen en winkels zijn verdeeld over drie bouwblokken, waarvan er één zal worden voorzien van een ondergrondse parkeergarage. De kavels bestaan elk uit een commerciële plint met daarboven telkens twee woonblokjes. Doordat de hoogte van deze blokjes varieert van vier tot vijf verdiepingen met een enkel accent van acht verdiepingen, worden de schaalsprongen die in het gebied aanwezig waren minder groot.

In het verlengde van de Hortensiastraat is de nieuwe hoofdas van het winkelcentrum geprojecteerd. Om samenhang in de bebouwing te brengen zullen de gevels van de blokken bestaan uit een overeenkomstig metselwerkraster met een eigen rood-bruine tint. Daarnaast zijn per blok de aluminium kozijnen en de metalen gevelbekleding van een andere grijstint voorzien. Ook de balkons van de woningen variëren per blok en laten de diversiteit in woningtypologieën zien, zodat ieder blok zijn eigen karakter behoudt. De architectuur is terughoudend en gecombineerd met een zorgvuldige detaillering wordt een krachtig tegenwicht geboden tegen de veelvormigheid van de omliggende bebouwing.