Comenius College, Nieuwerkerk a/d IJssel

Category: architectuur, scholen, utiliteitsbouw

PROJECT

School voor VMBO, 16 klaslokalen, totaal 3.100 m2 BVO en 2 sportzalen, 925 m2 BVO

DATUM

2001 - 2004

OPDRACHTGEVER

Comenius College CVO, Capelle a/d IJssel

About

Op een driehoekig terrein direct langs het spoor is het Comenius College voor VMBO gevestigd. De zware geluidsbelasting van het spoor is van grote invloed geweest op het ontwerp en de plattegrond. De plaats van de verblijfsruimten binnen de school is erdoor bepaald, daarnaast was als randvoorwaarde gesteld dat de school als geluidbuffer tussen het spoor en de naastgelegen woningen moest dienen. Dit is bereikt door het hoofdvolume van de school is parallel aan het spoor te plaatsen. De gevel langs het spoor is uitgevoerd als een ‘dove gevel’, een gevel zonder te openen delen, en direct aan deze gevel liggen de gangen, trappenhuizen en serviceruimten. Alle lokalen en gebruiksruimten bevinden zich aan de geluidsluwe zijde van het gebouw.

Door een glazen entreehal zijn twee gymnastiekzalen met het hoofdvolume verbonden. Op deze manier kunnen de sportruimten ook buiten schooltijd gebruikt worden. Als een brug tussen de gymnastiekzalen en het hoofdvolume ligt op de eerste verdieping, boven de entreehal, de aula.

Om in te spelen op de voortdurende ontwikkelingen, heeft de lokalenzone een flexibele opzet. Dragende wanden in de lengterichting in combinatie met kolommen in de gevel maken het mogelijk de wanden tussen de lokalen per 1,8 meter te plaatsen.

Om het gebouw en het schoolplein tot een eenheid te maken is er rondom een metalen hekwerk geplaatst, dat aan de zijde van de Zuidplaslaan een hoogte van 2 meter heeft en waarvan de hoogte aan de spoorzijde tot 10 meter oploopt. Langs het hek zijn verschillende klimplanten geplant die het hek binnen een paar jaar zullen bedekken, zodat er  een semi-transparante, groene wand ontstaat. De relatief gesloten gevel van de school aan de spoorzijde zal op deze manier ook minder uitnodigend zijn voor graffiti.