Energieneutrale Hoogbouw

Category: studies, woningbouw

Publicatie Energieneutrale Hoogbouw

Amsterdam Schutterstoren, onderzoek naar een duurzaam energieneutraal appartementengebouw

Onderzoek

Roel Bosch, DKV architecten; Rob van Kalmthout, Proper Stok; Arjan van Timmeren, TU Delft; Leon Burdorf, Grontmij

Eindredactie onderzoek

Roel Bosch en Arjan van Timmeren

Tekstredactie

Jet Christiaanse, Aukje van Roessel, Roel Bosch

Uitgave en vormgeving

Proper Stok Groep

About

In samenwerking met Proper Stok, de TU Delft en de Grontmij heeft Roel Bosch bij DKV architecten een onderzoek gedaan naar een duurzaam energieneutraal appartementengebouw. In het onderzoek is de Schutterstoren in Amsterdam gebruikt als case-study om te zien welke maatregelen nodig zijn om voor een appartementengebouw te voldoen aan de vanaf 2020 geldende eis van een EPC = 0,0. Het boek Energieneutrale Hoogbouw is een weergave van dit onderzoek en laat op aantrekkelijke wijze zien hoe een door de bewoners gewaardeerd energieneutraal appartementengebouw er uit kan zien. Integrale duurzaamheid bestaat uit een samengaan van architectonische, ecologische en energetische duurzaamheid. Het onderzoek is een voorbeeld van deze integrale benadering. Voorop staat een goede inpassing van het gebouw in zijn omgeving, de mate waarin gebruikers zich met het gebouw en de omgeving kunnen identificeren en het comfort van de gebruiker. Hiervoor is het begrip ‘architectonische duurzaamheid’ geïntoduceerd en beschreven. Vanuit dit perspectief van de kwaliteit van het gebouw is gekeken hoe het energiegebruik van het gebouw in stappen teruggebracht kan worden. In de eerste plaats is gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de locatie biedt en de passieve middelen van het gebouw. Hierbij zijn de energie- en afvalstromen en de mogelijkheden van duurzame opwekking inzichtelijk gemaakt. Door toepassing van een combinatie van beproefde en van innovatieve technieken is aangetoond hoe het gebouw geheel energieneutraal kan worden uitgevoerd.

De Schutterstoren is de winnaar van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2008, een prijs voor het door bewoners meest gewaardeerde appartementengebouw.

Download de digitale versie van het boek (7 Mb) RBa_Energieneutrale Hoogbouw