Insula College, Dordrecht

Category: architectuur, prijsvragen, scholen, utiliteitsbouw

PROJECT

School voor VMBO met 6000 m2 vloeroppervlakte

DATUM

2004 - 2006

OPDACHTGEVER

Heijmans, Leerpark Dordrecht, Insula College

PRIJZEN

Winnaar Omgevingsprijs Voortgezet Onderwijs van de Scholenbouwprijs 2008. Dit is een tweejaarlijkse prijs waarbij het ‘gebouw in zijn context’ centraal staat. Ingesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

About

Het Insula College is onderdeel van het ‘Leerpark’, een stedenbouw-kundig ensemble van scholen en bedrijven in Dordrecht. Door de hoofdopzet met drie patio’s combineert het gebouw een onverwachte ruimtelijkheid met een grote mate van flexibiliteit en speelt het daarmee in op de lopende en toekomstige veranderingen in het voortgezet onderwijs.

In het ontwerp is de conventionele opzet met lokalen verlaten voor een open structuur van vrij indeelbare vloervelden met kolommen. De drie patio’s verschillen sterk in formaat en architectonische uitwerking en geven zo identiteit aan de ruimte zonder dat zij een hiërarchie in indeling oproepen. Ze laten het daglicht tot diep in het gebouw doordringen.

De entreepatio vormt een geleidelijke overgang tussen de openbare ruimte en de binnenwereld van de school. Grote glazen taatsdeuren markeren de scheiding van beide werelden, maar zorgen door hun transparantie tevens voor een sterke relatie tussen binnen en buiten. Ook de grote glasvlakken in de gevel dragen bij aan deze wisselwerking.

In het interieur speelt vooral de gemeenschapszin een rol. Naast de aula zijn ook hallen en gangen zo vormgegeven dat zij gelegenheid bieden tot informele ontmoetingen. Het interieur is consequent eenvoudig gehouden en straalt rust uit.

De tentoonstellingsruimte behoort tot de meer extraverte onderwijsactiviteiten die op de begane grond aan de Leerpassage liggen. Door de open uitstraling zullen zij bijdragen aan de levendige sfeer van de omgeving.

‘Het Leerpark’ is een bijzondere combinatie van scholen, (leer-)bedrijven, voorzieningen en woningen. In het stedenbouwkundig plan zijn alle functies gegroepeerd rond de  centraal gelegen groene Leerboulevard.