Kanaleneiland Vlek 3, Utrecht

Category: architectuur, utiliteitsbouw, woningbouw

PROJECT

28 eengezinswoningen en 36 appartementen

DATUM

2012 - heden; oplevering augustus 2015

ARCHITECT

Bosch de Vroom Schuurmans ass.

OPDRACHTGEVER

Heijmans Vastgoed Mitros Gemeente Utrecht

About

Het plan ‘Kanaleneiland, Vlek 3’ maakt onderdeel uit van het Centrumgebied van Kanaleneiland, dat op haar beurt onderdeel uitmaakt van de herstructurering van de gehele wijk Kanaleneiland. Uitgangspunt voor het ontwerp vormt het masterplan van Mecanoo voor het Centrumgebied.

Kanaleneiland is net als veel naoorlogse wijken een opzichzelf staande wijk met een eenzijdige woningvoorraad. Doel van de herstructurering is het verhogen van de leefbaarheid.  Middelen die hiervoor ingezet worden zijn het creëeren van een gevarieerd woningaanbod, het verhogen van de bedrijvigheid en het toevoegen van functies voor mensen van buiten de wijk.

Het plangebied (Vlek 3) ligt aan de Churchillaan, de centrale as van het centrumgebied dat tezamen met de Prins Clausbrug een belangrijke (ov) verbinding vormt tussen het centrum van Utrecht en de vinexlocatie Leidse Rijn. Samen met het tegenovergelegen winkelcentrum vormt Vlek 3 de entree van Kanaleneiland vanuit het stadscentrum.

In het ontwerp zijn wonen en werken gecombineerd in een harmonieus ensemble. Het plan bestaat uit 3 bouwblokken, die in schaal aansluiten op de omgeving. Ieder blok is opgebouwd uit verschillende ‘korrels’ waarin de verschillende woningtypologien en functies zijn opgenomen. Doordat de korrels afleesbaar zijn, wordt aansluiting gezocht bij de schaal van het wonen. Eenheid wordt bewaard door samenhang in materialisatie, de blokken vormen samen een buurt.

Tussen de blokken bevinden zich verkeersluwe woonstraten. Aan de Churchillaan zijn de functies gelegen in een plint, onder een overstek. Hoogteaccenten accentueren de hoeken en sluiten aan bij de grote schaal van de omringende bebouwing. Het parkeren is opgelost in 2 verdiepte bakken, waarbij de eengezinswoningen ook in de garage een woningtoegang hebben.