ROC Midden Nederland

Category: architectuur, scholen, utiliteitsbouw

PROJECT

School voor MBO Business & Administration College en ICT College voor 1100 cursisten, 5500 m2 kantoor Stafdienst ROC Midden Nederland, 2500 m2 parkeergarage voor 40 plaatsen

DATUM

2010 - 2014

OPDRACHTGEVER

Proper-Stok Ontwikkeling, Rosmalen

About

Het gebouw voor het ROC Midden Nederland ligt op een in het oog springende locatie in het nieuwe centrum van Kanaleneiland.
In dit centrum komt een menging van wonen, werken en voorzieningen, die de bestaande wijk nieuw elan zal geven. Om dit te bewerkstelligen zijn stedenbouwkundige spelregels afgesproken die ervoor zorgen dat langs de Churchilllaan een aantrekkelijk, hedendaags beeld ontstaat van samenhang en diversiteit. Dit is zichtbaar in de volumes, de materialen en de programma’s van de gebouwen. Het ROC MN ondersteunt deze gedachte. Het volume van het gebouw volgt de afgesproken zonering in hoogte en diepte. Onder een groot overstek op 9 meter hoogte heeft het ROC een volledig transparante plint. Erboven loopt het volume van het gebouw in stappen op: van 14 m. bij de naburige eengezinswoningen naar 26 m. op de hoek aan de Churchilllaan. Hierdoor sluit het, in wezen forse, gebouw aan op zowel de kleine schaal van de woonstraten als de grootstedelijke schaal van de Churchilllaan.
Natuurlijk was het programma van het gebouw leidend voor de bijzondere massaopbouw. De nieuwe vestiging zal twee verschillende onderwijsinstellingen en het stafkantoor van het ROC MN huisvesten. Om deze uiteenlopende programmaonderdelen goed samen te laten gaan in één gebouw is het ontwerpconcept “Patio-Atrium” bedacht. In de transparante plint (de onderste 2 bouwlagen) zijn de meer publieke functies gegroepeerd rond een patio op het zuidwesten. De bouwlagen in de bovenbouw met onderwijsruimten en het stafkantoor zijn ontworpen rond een atrium op het noordoosten. Wanneer beide onderdelen op elkaar worden geplaatst, krijgt het gebouw een spectaculaire centrale ruimte die beneden de getemperde zuidwesterzon krijgt vanuit de patio en erboven een vloed van licht vanuit het koelere noordoosten. Een doorgaande trap die is vormgegeven als een bijzonder, houten meubel, maakt alle onderwijsverdiepingen direct bereikbaar vanaf de aula-kantine op de begane grond. Op deze wijze wordt de nieuwe vestiging van het ROC MN een gebouw waarin leerlingen, leraren en stafmedewerkers een “ware schoolgemeenschap” vormen.

In de architectonische vormgeving van het gebouw zijn zowel de uitgangspunten van de stedenbouw als de ontwerpvisie over de “ware schoolgemeenschap” terug te vinden. Het gevelbeeld is opgebouwd uit een patroon met afwisselend, vlakken van genuanceerd oranje mestelwerk en helder glas. Deze vlakken worden gebonden door horizontale lijnen van natuursteenachtig materiaal die over het hele gebouw doorlopen. De verhouding tussen de dichte en open vlakken verschilt al naar gelang de ligging van het gebouw. Aan de straten is de gevel het meest gesloten, in de richting van de Churchilllaan worden de bovenverdiepingen steeds opener. Op de hoek Churchilllaan-Marco Pololaan waar het ROC zich in volle glorie met al zijn bedrijvigheid presenteert is de transparantie het grootst.