Stadsoevers Roosendaal

Category: advies, stedenbouw, studies

PROJECT

Locatiestudie Stadsoevers Oost Stedenbouwkundige verkavelingsstudie Stadsoevers Zuidzijde Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Stadsoevers Zuidzijde Stedenbouwkundige verkenning Stadsoevers Noordzijde Locatiestudie kantoor Stadsoevers Stedenbouwkundige verkenning evenementenlocatie

DATUM

2011 - 2012

OPDRACHTGEVER

Proper Stok Bouwfonds Gemeente Roosendaal

About

Stadsoevers Roosendaal Herontwikkeling Stedenbouwkundig plan

Begin 2011 kreeg ik de opdracht om een oplossing te vinden voor de vastgelopen ontwikkeling van een van de deelgebieden in het stedenbouwkundig plan voor Stadsoevers in Roosendaat. Deze opdracht was het begin van een reeks stedenbouwkundige studies en ontwerpen binnen een proces dat kenmerkend is voor de huidige on- twikkelingen in de stedenbouw. Een grote dichtheid, financiële uit- gangspunten en eisen vanuit ruimte ordening stonden in de veranderde markt de uitvoering van het in 2008 vastgestelde stedenbouwkundig plan in de weg.
In de aanpak van de studies en ontwerpen, waarbij de verschillende deelbelangen bij elkaar moesten worden gebracht, speelde het proces een belangrijke rol. Het nader tot elkaar brengen van de partijen en de financiële analyse liep gelijk op met de ruimtelijke analyse en ontwerp, soms in een doorlopend en soms in een gefragmenteerd proces. Door een goede analyse te maken van de vraag van de de verschillende par- tijen, en daarna de ruimtelijke mogelijkheden inzichtelijk te maken, wer- den de keuzes die gemaakt moesten worden duidelijk. De soms veras- sende ontwerpoplossingen konden daarbij in de samenwerking het enthousiasme voor de ruimtelijke kwaliteiten weer zichtbaar maken. Voor het proces was het belangrijk om in de analyse steeds snel en met beperkte tijsbesteding inzicht te geven in verschillende deelstudies. Om dit te bereiken zijn afhankelijk van de situatie verschillende techineken ingezet, zoals abstracte en ruimtelijke schetsen, projecties van voor- beeldplannen en 3D-modelleren met daaraan gekoppeld tabellen met data.