Stadhuisgebied, Amersfoort

Category: stedenbouw, studies

PROJECT

Gebiedsvisie Stadhuisgebied Amersfoort

DATUM

2011 - 2013

OPDRACHTGEVER

Heijmans, Heilijgers

About

De visie voor het Stadhuisgebied en omgeving is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Heilijgers Projectontwikkeling, Heijmans Vastgoed en DKV architecten. Met deze visie willen wij de functie van dit gebied als tweede centrum van Amersfoort een nieuwe impuls geven. Door het oplossen van een aantal hardnekkige knelpunten en het leggen van nieuwe verbindingen zien wij kansen om een levendig stuk stad te maken waar mensen zich verbonden kunnen voelen met hun Amersfoort.

De bestaande knelpunten worden al lange tijd onderkend. In de afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar scenario’s voor verbetering van het gebied, maar die zijn economisch of politiek nooit haalbaar gebleken. Deze visie is geen vastomlijnd plan, maar een strategie die gedragen wordt door een aantal ingrepen in het gebied. In de uitwerking biedt de visie veel ruimte om in samenwerking tussen gemeente, belanghebbenden en marktpartijen tot een optimale invulling van het plangebied te komen, die tevens kan inspelen op de onbekende toekomstige marktontwikkelingen van vraag en aanbod. In de studie naar het plangebied is er voor gekozen buiten de kaders van de bestaande plannen naar oplossingen te zoeken. Dit heeft geleid tot een visie die in onze ogen kan leiden tot een nieuwe duurzame toekomst van het Stadhuisgebied en omgeving.

Op basis van een nauwkeurige analyse van het gebied is gekozen voor een aanpak die bestaat uit vier radicale ingrepen om de samenhang en de verbindingen in het gebied te verbeteren. De sleutel in de analyse was het gedachte-experiment: Stel dat je het stadhuis zou verplaatsen, wat zou dat oplossen? Van deze onorthodoxe ingreep bleek een bevrijdende werking uit te gaan met vele nieuwe mogelijkheden voor het Stadhuisgebied en de verbindingen met de omgeving. Het gebied tussen de Westsingel en de Hellestraat wordt daarmee weer een herkenbaar lint waarvan de historische structuur van de bebouwing kan worden aangeheeld.

Door het verlagen van de Stadsring naar het niveau van het bestaande viaduct onder het spoor en het oplossen van de entree naar de (uit te breiden) Sint Jorisgarage op dit verdiepte niveau kan de Stadsring en Molenstraat weer de schaal van een stadsstraat krijgen. Vervolgens is een grid van bestaande en nieuwe routes over het hele plangebied gelegd. Dit grid vormt een fijn weefsel van verbindingen dat een betere relatie tussen de oude en de nieuwe stad mogelijk maakt. De velden in het grid kunnen met bebouwing of groen worden ingevuld. Het grid biedt veel vrijheid binnen een sterk kader om het plangebied over een langere periode per deelgebied gefaseerd te herstructureren.